Missie, visie en doelstellingen

Missie 

De Prader-Willi Stichting is een Patiëntenorganisatie die (in de breedste zin des woords) de belangen behartigt voor personen met het Prader-Willi syndroom (PWS) en de mensen in hun directe omgeving zoals ouders, familieleden, verzorgers, zorgverleners, begeleiders, therapeuten etc.

 Beleidsplan Stichting PWS

Visie

Patiëntenorganisaties zullen de komende jaren een grote rol en verantwoordelijkheid moeten nemen bij de ontwikkeling en totstandkoming van kwaliteit van zorg en begeleiding, bijeenbrengen van informatie en kennis alsmede het bevorderen van financiering van onderzoek.
De groep personen met PWS is in Nederland niet omvangrijk, maar groot genoeg om te mobiliseren en van een krachtige stem te voorzien. Stichting PWS zal deze stem inbrengen bij overheden, zorgverzekeraars, onderzoekers, ziekenhuizen, zorgverleners en andere maatschappelijke organisaties
Stichting PWS wil een krachtige en professionele patiëntenorganisatie zijn. Middels voorlichting en informatievoorziening, lotgenotencontact, belangenbehartiging en internationale samenwerken met buitenlandse partners zal zij haar ambitie en missie kunnen bereiken.

Doelstellingen

De Prader-Willi Stichting wil het sociaal, maatschappelijk en emotioneel welzijn van patiënten verbeteren. De Prader-Willi Stichting wordt hét (i) aanspreekpunt voor personen met PWS en belanghebbenden, en (ii) aanspreekpunt vanuit het patiënt perspectief en patiënten belang voor overheid, politiek, zorgverzekeraars, zorgverleners en andere instanties op het terrein van PWS.
De Prader-Willi Stichting wil een vernieuwende, samenbindende en inspirerende kracht zijn in het belang van betere patiëntenzorg en begeleiding.


Menu