Prader-Willi Fonds

De Prader-Willi Stichting werkt nauw samen met het Prader-Willi Fonds (PWF), maar de partijen hebben duidelijk gescheiden functies. Als patiëntenorganisatie is PW-S verantwoordelijk voor alle patiëntenorganisatie gerelateerde activiteiten, informatie en zorg. Het PWF richt zich als fonds op financiering en stimulering van onderzoek. In het verleden hield de oudervereniging PWAV zich vooral bezig met lotgenotencontact en was het PWF naast het financieren van onderzoek en projecten ook nauw betrokken bij belangenbehartiging en voorlichting, het lotgenotencontact via Facebook  was bijvoorbeeld een initiatief van het PWF. De komende periode zullen patiëntenorganisatie gerelateerde bezigheden, geleidelijk door het PWF aan PW-S worden overgedragen. We zullen in 2016 veel gezamenlijk naar buiten toe treden om zo meer bekendheid te kunnen geven aan PWS.


Menu