Wat doen wij

De patiëntenorganisatie heeft de volgende kerntaken

  • Bevorderen van contacten met en tussen personen met het Prader-Willi Syndroom en direct betrokkenen
  • Bevorderen van contacten tussen deskundigen die zich bezighouden met personen met Prader-Willi en hun behandeling en begeleiding.
  • Het  doen van aanbevelingen en voorstellen voor nieuwe en bestaande  maatregelen en voorzieningen
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
  • bijdragen tot verbetering van het voorzieningenpakket aan familieleden of verzorgers van mensen met  PWS
  • Het inventariseren van kennis omtrent behandelmethoden en begeleidingsvormen
  • Het verspreiden van informatie en inzichten

Menu