Nieuwsbrief Prader-Willi Stichting December 2016

Download hier de gehele nieuwsbrief

Op de laatste dag van 2016 verscheen er een nieuwsbrief met daarin de volgende onderwerpen;

 •  Huisstijl en naamswijziging Stichting PWS
 •  Vorming Raad van Toezicht en veranderingen in het Bestuur
 •  Bestuursvacature voor Penningmeester
 •  Donateursadministratie en de mailinglijst
 •  Welkomstpakket PWS
 •  PWS conferentie Canada
 •  Workshopdag LeerSaam
 •  Oproep programma 2017
 •  Facebookgroep voor mensen met PWS
 •  Onderzoek uitgelicht
 •  Expertisecentrum
 •  Huisartsenbrochure
 •  Woonvoorzieingen
 •  Deelname onderzoek 'Ouder-kind interactie bij het Prader-Willi Syndroom'
 •  De Rotterdamse polikliniek voor volwassenen met PWS bestaat 1 jaar
 •  Oproep voor vrijwilligers en donateurs voor de stichting
 •  Bijlage: Beknopt verslag 'Pijnbeleving en cognitie bij volwassenen'
 •  Bijlage: Deel 1 van verslag Marielle Kuijpers van de Internationale PWS conferentie in Toronto, juni 2016
 •  Bijlage: Artikel over Prader-Willi Huis te Moleneind
 •  Bijlage: Artikel over Prader-Willi wooninitiatief 'Ons thuis' te Den Haag
 •  Bijlage: Informatie over de transitiestudie bij jongeren / jong-volwassenen met PWS die zijn uitgegroeid
 •  Onderzoek Uitgelicht: Stress van Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking

 


Menu