Kenmerken

Bij zuigelingen zijn de belangrijkste kenmerken

Een laag geboortegewicht en geringe gewichtstoename.
(Vaak ernstige) spierslapte (hypotonie).
Weinig spontane bewegingen.
Weinig en zacht huilen en veel slapen.
Voedingsproblemen (de baby drinkt weinig en heel langzaam).
Een aantal uiterlijke kenmerken zoals een smal voorhoofd, amandelvormige ogen en bij jongens een te kleine penis en vaak niet-ingedaalde teelballetjes

Bij peuters, kleuters en schoolkinderen zijn de belangrijkste kenmerken

Sterke verandering in het eetpatroon (grote eetlust).
Relatief geringe energiebehoefte van het lichaam.
Vaak overgewicht.
Achterstand in de ontwikkeling van de motoriek.
(Lichte) achterstand in de verstandelijke ontwikkeling.
Meestal een makkelijk, meegaand karakter, maar met af en toe flinke driftbuien.
Verminderde gevoeligheid voor pijn.
Minder snel koorts bij infecties.
Veel krabben en peuteren aan wondjes.
Kleine handen en voeten.

Bij pubers en volwassenen zijn de belangrijkste kenmerken

De leermoeilijkheden blijven bestaan; de meeste volwassenen hebben een (lichte) verstandelijke handicap.
De seksuele ontwikkeling komt niet of pas laat op gang.
De lichaamslengte bij mannen is gemiddeld 1,55 m; bij vrouwen 1,50 m.
Sterke, soms onverzadigbare eetlust, die kan leiden tot enorm overgewicht (obesitas).
Perioden van slaperigheid overdag (behoefte aan 'dutjes').
Doorgaans een kalm, rustig en vriendelijk karakter, met perioden van ernstige koppigheid en driftbuien.
Bij volwassenen kunnen psychische problemen optreden, zoals plotselinge heftige woedeuitbarstingen en perioden van depressief of psychotisch gedrag.

Auteur: Mieke van Leeuwen


Menu