Onderwijs

Doordat de medische wereld steeds meer weet over dit syndroom is het zo dat kinderen met PWS zich steeds beter ontwikkelen. Tegenwoordig zien we dat kinderen met PWS eerder en beter in staat zijn om onderwijs te volgen. Maar wat voor soorten onderwijs zijn er eigenlijk en elke vorm van onderwijs is het best voor kinderen met PWS. Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Elk kind met Prader-Willi ontwikkeld zich anders voor sommigen is het mogelijk om op het reguliere basisonderwijs te starten waar voor anderen het speciale onderwijs een betere plaats is om zich te ontwikkelen.

Welke soorten onderwijs zijn er eigenlijk in Nederland

Het is voor de ouders en begeleiders van kinderen met PWS belangrijk te weten wat de mogelijkheden van hun kind maar ook wat de mogelijkheden van de scholen zijn. Het is vaak een hele zoektocht naar de juiste vorm van onderwijs, dat meestal begint bij de vraag welke soorten onderwijs zijn er eigenlijk in Nederland. In nederland wordt voor het (basis)onderwijs drie soorten onderwijs aangeboden: Basis Onderwijs, ofwel de 'gewone' basisschool. Speciaal onderwijs, scholen voor kinderen met een handicap. Deze scholen zijn in vier cluster verdeeld met in elk cluster scholen die op een bepaalde handicap zijn gespecialiseerd. Speciaal Basis Onderwijs, een vorm van onderwijs waar leerlingen die uitvallen in het 'gewone' onderwijs maar te goed zijn voor het speciaal onderwijs opgevangen worden.

Lees meer: welke soorten basis onderwijs zijn er eigenlijk in Nederland

Lees meer: welk speciaal onderwijs is er eigenlijk in Nederland

Naar school

Veel kleuters met PWS kunnen de eerste jaren, al dan niet met een achterstand, op een reguliere school doorbrengen. Alhoewel deze kleuters een ontwikkelingsachterstand hebben of krijgen ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes, zijn zij er enorm bij gebaat om samen te zijn met niet-gehandicapte kinderen die als rolmodellen fungeren en hen sterk kunnen motiveren.

Zoals alle kleuters, leren zij het best in kleinere klassen. Tijdens deze kleuterjaren wordt bij de kleuter aanzienlijke vooruitgang geboekt met zowel taal en spraak, als de grove en fijne motorische vaardigheden. De leercapaciteiten van leerlingen met PWS lopen zeer uiteen. Een meerderheid van de leerlingen valt in de groep matig of licht gehandicapt. Vaak is er wel één of ander soort leerprobleem.

Lees meer: naar school

Webinar 'Passend onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking'

Op 20 April 2016 is er een KansPlus Webinar geweest over Passend onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking. U kunt dit webinar terugkijken via  Youtube. Er is ook een  PDF beschikbaar die bij dit webinar wordt gebruikt.


Menu